Mình muốn mua máy ảnh để phục vụ cho làm việc chụp ảnh, cũng không cần loại tốt lắm. Bạn nào có thể góp ý cho mình nên mua máy ảnh nào phù hợp với nhu cầu của mình không?