THÔNG TIN KHÓA ĐÀO TẠO

LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤTTRONG NHÀ MÁY ( XƯỞNG SẢN XUẤT ).


MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khoá học này học viên thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất trên 1 file Excel
 • Trình bày được qui trình thực hiện kế hoạch điều độ sản xuất của công ty
 • Thực hành, ứng dụng các công cụ tính toán điều độ sản xuất bố trí máy, tính toán nhu cầu vật tư , hoạch định công suất .
 • Ứng dụng công cụ triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Nhận diện được các rủi ro, giải pháp khắc phục phòng ngừa rủi ro khi triển khai ,giám sát sản xuất.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Nhân viên phụ trách kế hoạch công ty, xưởng, trong toàn hệ thống kế hoạch .
 • Nhân viên quan tâm và chuẩn bị nhận trách nhiệm kế hoạch sản xuất.

NỘI DUNG

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT & JUST IN TIME.
 • Mục tiêu lập kế hoạch sản xuất
 • Lý do cần có kế hoạch sản xuất đúng và đủ
 • Xu hướng đặt hàng của khách hàng thị trường cạnh tranh trong tương lai
 • Những nguồn lực chính khi lập KHSX

PHẦN 2 : QUI TRÌNH -CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT.
 • Giới thiệu qui trình lập KHSX từ đầu vào đến đầu ra.
 • Cơ sở lập kế hoạch sản xuất
 • Các thông tin phải có khi lập KHSX
 • Các định mức phải có khi lập KHSX

PHẦN 3: TÍNH TOÁN CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

3.1 SẮP XẾP ĐIỀU ĐỘ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.
 • Mô hình lập kế hoạch sản xuất : đẩy và kéo ( PUSH – PULL)
 • Các thông tin đầu vào nhận đơn hàng sản xuất
 • Hệ thống các đơn hàng thực hiện theo thời gian giao hàng .
 • Công cụ sắp xếp thứ tụ ưu tiên điều độ đơn hàng.
  • Phương pháp Heijunka
  • Phương pháp Johnson
  • Phương pháp Hungary

3.2 TÍNH TOÁN NGUÒN LỰC NGUYÊN VẬT LIỆU.
 • Mục tiêu tính toán nguồn lực nguyên vật liệu
 • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực NVL
 • Công cụ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu
 • Kết quả đầu ra tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.
 • Tính toán lượng nhu cầu tồn kho NVL.

3.3 TÍNH TOÁN NGUỒN LỰC THIẾT BỊ
 • Mục tiêu tính toán nguồn lực thiét bị
 • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực thiết bị
 • Công cụ tính toán hoạch định công suất năng suất định mức thiết bị.
 • Giải quyết thắt nút cổ chai thiết bị
 • Nguyên tắc bố trí máy sản xuất

3.4 TÍNH TOÁN NGUỒN NHÂN LỰC
 • Định mức năng suất lao động
 • Tính toán số lao động bố trí kế hoạch sản xuất .
 • Giải quyết thắt nút cổ chai con người.

3.5 CÔNG CỤ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN TRIỂN KHAI THÔNG TIN KẾ HOẠCH
 • Sơ đồ PERT – Tính toán thời gian hoàn thành đơn hàng
 • Đường găng kế hoạch sản xuất
 • Biểu đồ Gant

PHẦN 4: KỸ NĂNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.
 • Phương pháp truyền thông kế hoạch cho nhân viên.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế hoạch.
 • Mục tiêu giám sát kế hoạch
 • Các nôi dung khi giám sát kê hoạch sản xuất
 • Các rủi ro thường gặp và giải pháp xử lý khi triển khai KHSXMức phí đào tạo:4.100.000/học viên- Phí ưu đãi:3.900.000/học viên(Đăng ký từ 3 Học Viên trở lên, đăng ký và hoàn tất phí trước 20 ngày khi khóa học diễn ra)

(Mức phí đã bao gồm: in ấn tài liệu, giảng viên, teabreak giữa giờ, chứng nhận sau hoàn tất khóa học..)
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆHọc viện Đào Tạo CrossroadPlusĐịa chỉ: Tòa Nhà Sabay, số 88 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.Hotline :0931.176.578Email:Nancy.crossroadplus@gmail.comWebsite: Crossroadplus.edu.vn