Đà Nẵng đang phát triển thành một trong những nơi du lịch tuyệt đẹp nhất Việt Nam với lượng du khách không ngừng tăng. Năm 2015, tổng số khách du lịch đến Đà Nẵng tham quan, du lịch ước đạt 4,6 triệu lượt, tăng 20,5% so với năm 2014. Tổng số tiền thu được từ du lịch ước tính khoảng 12.700 tỷ đồng, tăng 28,75 so với năm 2014.

Điểm thu hút đầu tư từ các dự án tại Đà Nẵng
Sức hút này có được nhờ danh hiệu thành phố đáng sống nhất Việt Nam, sở hữu một trong những bãi biển hấp dẫn nhất hành...

Cocobay Đà Nẵng - Sở hữu vị trí có 1 không 2