Như nhau nhiều về hình thức bên ngoài, phần cứng bên trong cũng như nhau, song iPhone 6 và 6 Plus lại mang lại trải nghiệm rất riêng biệt. Vậy nên lựa chọn iPhone 6 hay dien thoai iPhone 6 Plus luôn là câu hỏi của mọi người.


1. Khác biệt đến từ kích thước sản phẩm

iPhone 6 Plus cu có màn hình 5,5 inch lớn hơn...

Lựa chọn điện thoại iPhone 6 hay dien thoai iPhone 6 Plus cu