Truyền hình cáp Sông Thu tại Đà Nẵng . Địa Chỉ 58 Hàm Nghi - Thanh Khê - Đà Nẵng.

Giới thiệu chương trình khuyến mãi tháng 3/2015

Lắp đặt miễn phí truyền hình cáp sông thu

Trang bị modem wifi cho khách hàng đăng kí internet sông thu.

Mọi chi tiết liên hệ : 0935 00 1080

Xin cảm ơn bạn đã đọc tin !