Tuyển sinh 2015 - CHUYÊN GIA AN NINH MẠNG AN2S - đào tạo 18 tháng
(Chương trình đào tạo & tuyển dụng nguồn nhân lực an ninh mạng cho thành phố Hồ Chí Minh)
Khai giảng :
-Đợt 1 : tháng 8/2015 , ngày 4/8 và 17/8
-Đợt 2 : tháng 9/2015 , ngày 7/9 và 19/9
-Đợt 3 : tháng 10/2015 , ngày 16/10 và 24/10
Thông tin chi tiết tuyển sinh 2015 - chuyên gia an ninh mạng AN2S

http://athena.com.vn/trang-chu/tin-t...5-an-ninh-mang